Podporujeme Fotbalový turnaj pro Deniska

Spolek Baník Baníku se společně s Chachary přidává k podpoře charitativního turnaje pro Denise Knebla, který pořádá Akademie FC Baník Ostrava.

Tato charitativní akce má pomoci Denisovi Kneblovi, kterému byla ve čtyřech letech diagnostikována progresivní svalová dystrofie. Toto vrozené onemocnění postihlo chlapce natolik, že v současné době, v necelých 15 letech, není schopen samostatně chodit, postavit se na nohy nebo je zvednout. Svitla mu však naděje díky léčbě kmenovými buňkami. Potřebná částka na provedení odběru kostní dřeně, kultivaci buněk a následnou sérii šesti aplikací na filipínské klinice regenerativní medicíny činí 87 tisíc dolarů (podle aktuálního kurzu asi 2,2 milionu korun).

Turnaj přípravek ročníku 2009 se bude konat už tuto sobotu 15.4.2017 na hřišti ZŠ J.Šoupala v Ostravě-Porubě. Na pomoc Denisovi bude věnována suma, kterou týmy zaplatí za startovné a zároveň výtěžek z tomboly, do které BANÍK BANÍKU z.s. věnoval 3 dresy FCB plus několik dalších upomínkových předmětů. Další suvenýry do tomboly pak přidali Ultras Baníku CHACHAŘI.

I vy můžete tuto akci podpořit svou návštěvou turnaje a účastí v tombole. Pokud chcete podpořit Deniska přímou finanční pomocí, můžete poslat jakoukoliv částku na transparentní účet 2200923116/2010 .

Více informací o Deniskovi se dozvíte zde: http://denisek-knebl.webnode.cz/

DĚKUJEME ZA PODPORU !!!

turnaj_denisek_final_brezen_2017_nahled_2

Burza dresů -2.kolo

Druhá možnost, jak si vybrat z dresů FCB, bude ve středu 12.4.2017 od 18:00 na Sokolce v Ostravě-Muglinově.

Akce je určena POUZE PRO ČLENY SPOLKU a každý člen si může vybrat maximálně 2 kusy. Cena dresů je dobrovolná a peníze budou odeslány na transparentní účet spolku.

TATO MOŽNOST PLATÍ I PRO TY, KTEŘÍ SI BYLI VYBRAT V 1.KOLE MINULOU NEDĚLI !!!

BURZA DRESŮ

V nedělní dopoledne před zápasem s Vlašimí proběhla na Sokolce Burza dresů pro členy spolku Baník Baníku. Příchozí členové spolku si mohli vybírat z velkého množství starších dresů FCB, které nám poskytl klub FC BANÍK OSTRAVA jako poděkování za podporu. Ve výběru se našlo i mnoho raritních a zajímavých kousků a doufáme, že každý příchozí si vybral ke své spokojenosti. Vzhledem k tomu, že zdaleka nebyly rozebrány všechny, budeme pokračovat druhým kolem, o kterém budou členové spolku informováni prostřednictvím e-mailu. Druhé kolo se bude konat 12.4.2017 od 18:00 opět na Sokolce. POUZE PRO ČLENY SPOLKU BANÍK BANÍKU!!!

DÍKY ZA PODPORU !!!

 

Burza dresů

Burza dresů

 

Burza dresů

Burza dresů

 

Upozornění pro všechny členy spolku Baník Baníku

Upozorňujeme všechny členy aby si zkontrolovali svůj email který mají nastavený ve svém profilu.

Pokud někdo neuvedl email v přihlášce , může napsat dotaz na info@banikbaniku.cz

SOUSTŘEDĚNÍ FCB U15 VE ŠPANĚLSKU

A

Jak jste jistě zaznamenali, naši hráči z týmu U15 absolvovali týdenní soustředění v jižním Španělsku. Bylo nám ctí, že jsme se jako Spolek Baník Baníku mohli na tomto soustředění částečně finančně podílet a nyní vám přinášíme pohled na tuto akci z úst nejpovolnějších.

Přečtěte si, co nám o soustředění řekl jeho hlavní organizátor a trenér pan Milan Chalupa.

Read more »

Výborová schůze č.45 – březen 2017

Krátce po skončení členské schůze se sesedli ještě členové výboru OSBB, aby projednali několik témat:

– bylo domluveno umístění banneru u hřiště ZŠ Šoupalova

– byl domluven způsob uzavření prezentace podpory U15 na výpravě do Španělska

– byly probrány možnosti podpory akce „Turnaj pro Deniska“

– byl dohodnut způsob distribuce dresů od FCB mezi členy spolku

Byl také přijat jeden nový člen, kterého vítáme v našich řadách !!! K naší lítosti bylo zároveň zrušeno členství dvou členů. Jedno na vlastní žádost, a pan ing.IVO MOCEK nás bohužel opustil navždy. ODPOČÍVEJ V POKOJI…

 

Členská schůze 14.3.2017

Řádná členská schůze ZS BB se konala v úterý 14. března 2017 v 17:00 hodin v restauraci Sokolka v Ostravě a protože se na uvedenou hodinu nesešel potřebný počet členů spolku, posunul řídící schůze Lukáš Bialek přesně podle Stanov spolku začátek o 15 minut. Po uplynutí této doby byla schůze usnášení schopná vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny zakládajících členů (přítomno 11 zakládajících členů).

Předseda spolku Jiří Holiš přečetl přítomným Zprávu o činnosti ZS BB za rok 2016 a tato byla následně jednomyslně schválena.

V dalším bodě programu přečetl člen Kontrolní komise Michal Hřebačka Zprávu kontrolní komise za rok 2016, i tato byla schválena hlasy všech přítomných.

Poté se slova ujal člen spolku Martin Otto, který obeznámil schůzi se zamýšlenou účastí spolku na dvou chystaných projektech na podporu mládeže. Prvním jsou turnaje přípravek Den s Baníčky, který letos proběhne 22.4. a to hned na pěti místech (Studénka, Petřkovice, Těrlicko, Vigantice a Leskovec nad Moravicí) a na který ZS BB přispěje – stejně jako loni – částkou 2.500,- Kč na každý turnaj. Celkem se tedy jedná o částku 12.500,- Kč. Druhým projektem je možná finanční spoluúčast spolku na akci Turnaj pro Deniska – turnaj proběhne na Šoupalce za účasti 8-10 týmů se startovným a vybraná částka bude použita pro humanitární potřeby (např. pomoc zdravotně postiženým dětem se zájmem o fotbal). Členská schůze odsouhlasila uvolnění částky 12.500,- Kč na Den s Baníčky, o případné finanční pomoci druhému projektu rozhodne Výbor ZS BB.

Dalším bodem programu byla diskuze a zde se diskutovalo o možnosti umístit billboard sdružení na vítkovickém stadionu při druholigových zápasech Baníku, možnosti fotbalového utkání ZS BB – A tým Baníku po skončení jarní části soutěže, o využití dresů darovaných spolku Baníkem či o nutnosti dávat pozor na to, aby rozpočet spolku nebyl výrazně ztrátový.

Na závěr členské schůze bylo jednomyslně schváleno následné usnesení:

– členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o činnosti ZS BB za rok 2016

– členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2016

– členská schůze uvolňuje částku 12.500,- Kč na akci Den s Baníčky

– členská schůze pověřuje Výbor ZS BB rozhodnout o případné finanční spouúčasti na akci Turnaj pro Deniska včetně rozhodnutí o výši případné finanční pomoci

– členská schůze pověřuje Výbor, aby rozhodl o způsobu využití dresů, které věnoval Baník spolku jako poděkování za dosavadní spolupráci

Po schválení usnesení poděkoval řídící schůze přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.

Zapsal 14.3.2017 Jaroslav Kula

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Kontrolní zpráva 2016

Kontrolní zpráva 2016

Setkání s vedením

V úterý večer se na Sokolce sešlo několik desítek fanoušků FCB k besedě s vedením klubu, které zastupovali pánové Brabec, Vrťo a Kubík. Debata se tentokrát táhla v poněkud komornějším duchu, neboť nedorazil žádný najatý provokatér, navíc nedorazilo ani ozvučení…

Debata se táhla tradičně okolo hráčských posil, tréninkového centra pro mládež, stadionu atd. Žhavým tématem bylo samozřejmě blížící se Slezské derby…

Okolo deváté jsme debatu ukončili, děkujeme všem za účast. SRDEČNĚME VÁS ZVEME DO NAŠICH ŘAD !!!DSC_3836

Členská schůze 2017

Vážení členové Spolku Baník Baníku,

srdečně vás zveme na členskou schůzi spolku Baník Baníku, která se uskuteční v úterý 14.3.2017 od 17:00 hodin v restauraci Sokolka v Ostravě-Muglinově.

Na schůzi budou účastníci seznámeni s výroční zprávou a se zprávou revizní komise. Nedílnou součástí členské schůze bude diskuze na téma dalšího směřování a aktivit sdružení.

Budeme rádi za každý konstruktivní podnět a nápad, popřípadě další aktivitu našich členů. Pokud máte nějaký návrh, co by se mělo v programu schůze objevit, kontaktujte nás prosím na mail:info@banikbaniku.cz.

Srdečně se těšíme na setkání

Výbor Spolku Baník Baníku.

SETKÁNÍ FANOUŠKŮ S VEDENÍM KLUBU

Spolek Baník Baníku pořádá v úterý 28.2.2017 tradiční předsezónní setkání fanoušků se zástupci vedení klubu. Setkání bude opět probíhat formou diskuze. Účast předběžně přislíbil majitel klubu pan Václav Brabec a sportovní manažer pan Dušan Vrťo. Akce se koná v restauraci Sokolka v Ostravě-Muglinově od 19 hodin. Spolek Baník Baníku vás všechny srdečně zve!!!