Archive for the ‘Informace veřejnosti’ Category

Výborová schůze

Ve středu 3.4.2019 se po zápase sešel výbor spolku ke své 53.výborové schůzi. Zúčastnilo se 6 členů výboru a jeden řadový člen. Byla schválena investice do dresů pro přestávkové zápasy dětí a domluvena propagace této akce. Dále se členové výboru domluvili na pořádání některých dalších akcí, o kterých budeme včas informovat.

HOLKY DĚKUJEM !!!

MYSLÍME NA BUDOUCNOST I V HLEDIŠTI!!!

Jak jste možná zaznamenali, okolo vstupenek do Karviné se spustil slušný cirkus, který vyvrcholil tím, že sektor hostů budou plnit pouze ženy a děti. Jelikož podporu mládeže má spolek Baník Baníku přímo v „popisu práce“, rozhodli jsme se tuto akci také podpořit. Proto jsme zajistili a zaplatíme autobus pro naše drahé polovičky a ratolesti. Autobus […]

Členská schůze spolku – 6.2.2019

Ve středu 6.2.2019 proběhla v restauraci Parlament členská schůze spolku Baník Baníku, na kterou byli pozváni všichni členové. Schůze se zúčastnilo 22 členů ZSBB. Předseda spolku Peter Hurban přečetl Výroční zprávu za rok 2018 a členka revizní komise Kateřina Jurczyk přečetla Zprávu kontrolní komise. Obě zprávy byly jednomyslně odsouhlaseny. V další diskuzi potom zazněly některé […]

U15_2019

Spolupráce s Akademií FCB

V souladu s našimi dlouhodobými záměry podporovat mládež FCB a.s.,  jsme i letos uzavřeli s fotbalovou Akademií FC Baník Ostrava smlouvu ohledně spolufinancování nákladů na tréninky družstva U15. Ve středu 6.2. na členské schůzi, která předcházela besedě a majitelem a předsedou představenstva panem Ing. Václavem Brabcem a členem představenstva a výkonným ředitelem panem Mgr. Michalem Bělákem, byla […]

Setkání fanoušků s vedením Baníku

Před zcela zaplněnou porubskou restauraci Parlament předstoupil ve středečním podvečeru majitel Baníku pan Václav Brabec, aby v doprovodu výkonného ředitele klubu Michala Běláka zodpověděl na dotazy přítomných fanoušků. Beseda pořádaná již tradičně sdružením Baník Baníku trvala zhruba dvě hodiny a zde je přibližný přepis toho, co na ní zaznělo. Václav Brabec: „Jsem rád, že se zase […]

Setkání s vedením klubu

Tradiční setkání fanoušků s vedením klubu se uskuteční ve středu 6.2.2019 od 19 hodin v restauraci Parlament v Ostravě-Porubě. Za vedení FCB slíbil účast majitel klubu Václav Brabec a výkonný ředitel Michal Bělák. Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá, zdělit svůj názor, či si jen poslechnout u piva, co se povídá…Na akci Vás […]

Pozvánka na členskou schůzi 2019

Ve středu 6.2.2019 od 17:30 proběhne v restauraci Parlament Ostravě-Porubě členská schůze. Jako vždy zde bude prezentována výroční zpráva a revizní zpráva a proběhne diskuze na další možné směřování spolku. Rádi bychom v našem středu přivítali další aktivní členy, kteří by se chtěli pravidelně spolupodílet na činnosti spolku. Pokud máte návrhy či připomínky k naší činnosti, jste srdečně zváni. […]

Členská schůze 2018

Za velice malého zájmu členské základny se konala ve čtvrtek v restauraci Parlament členská schůze ZS BB. Zúčastnilo se jí pouhopouhých čtrnáct členů a schůze tak byla usnášeníschopná pouze na základě přítomnosti nadpoloviční většiny zakládajících členů. Schůzi vedl místopředseda spolku Lukáš Bialek, který nejprve seznámil přítomné s programem schůze a přečetl Zprávu o činnosti za rok 2017. […]

Tradice dodrženy !!!

Baníkovský kvíz proběhl tradičně ve výborné atmosféře a všichni se tradičně výborně bavili. Zvítězil tradičně Baník Baníku před Havířovem, třetí byli tentokrát Ultras. Richard jej tradičně skvěle připravil a tradičně mu patří obrovské poděkování!!! Zájem baníkovské veřejnosti žel tradičně neodpovídal kvalitě akce. Co nás tak málo???