Archive for the ‘Členské schůze sdružení’ Category

VZPOMÍNKA NA BUDOUCNOST (1. část)

Přinášíme Vám stručnou trilogii s poetickým názvem, v jejímž závěru s hrdostí představíme nejnovější projekt našeho spolku. Jeho skromným cílem bude spojení dvou stěžejních pilířů, kterým se v našich aktivitách dlouhodobě věnujeme – úcta k historii a podpora mládeže. Dnes se společně vraťme v čase do let sedmdesátých, na počátek zlaté éry Baníku Ostrava. SK […]

Členská schůze 14.3.2017

Řádná členská schůze ZS BB se konala v úterý 14. března 2017 v 17:00 hodin v restauraci Sokolka v Ostravě a protože se na uvedenou hodinu nesešel potřebný počet členů spolku, posunul řídící schůze Lukáš Bialek přesně podle Stanov spolku začátek o 15 minut. Po uplynutí této doby byla schůze usnášení schopná vzhledem k přítomnosti […]

Baník Baníku

Členská schůze 2016

Vážení členové Spolku Baník Baníku, srdečně vás zveme na členskou schůzi spolku Baník Baníku, která se uskuteční ve středu 23.3.2016 od 18:30 hodin v restauraci Sokolka v Ostravě-Muglinově. Na schůzi budou účastníci seznámeni s výroční zprávou a se zprávou revizní komise. Nedílnou součástí členské schůze diskuze na téma dalšího směřování a aktivit sdružení. Budeme rádi […]

Baník Baníku

Informace o výdaji z transparentního účtu

Možná jste si všimli, že dne 4.12.2015 odešla z transparentního účtu občanského sdružení Baník Baníku platba 12.500,-Kč doplněná zprávou pro příjemce „ochranná známka“. Zde je vysvětlení: V současné době se vážně obáváme o osud našeho milovaného klubu, proto jsme se rozhodli zaregistrovat si název a logo, úzce spjaté s naším klubem, abychom tuto známku dostali […]

Prosincová výborová schůze

Ve čtvrteční večer se sešlo 5 členů výboru, 3 zakládající, 1 honorární a 1 řadový člen sdružení. Výborová schůze stanovila členské příspěvky na rok 2016 ve výši 500,-Kč. Dále byl určen termín pro pořádání plesu sdružení na 5.3.2016. Také bylo rozhodnuto o zřízení nových míst, na kterých bude možnost přihlásit se do OSBB. Byli přijati […]

Listopadová výborová schůze

Ve čtvrteční večer se sešli 4 členové výboru a 3 řadoví členové. Byl přijat jeden nový člen, kterého srdečně vítáme v našich řadách!!! Dále se připravovalo přizpůsobení stanov sdružení novému občanskému zákoníku. Řešila se i možnost využití placené reklamy OSBB v médiích, která byla pro svou finanční nákladnost zamítnuta. Dále se diskutovaly některé další možné kroky sdružení, jejichž detaily je […]

Zářijová schůze výboru.

Tentokrát se nám povedlo zmást soudruhy imperialisty, neboť jsme zářijovou schůzi uspořádali už v srpnu, konkrétně 31.8.v podvečer. Sešlo se na ní 5 členů výboru a dalších 6 fanoušků. Byla dohodnuta spoluúčast OS BB na chystané kampani fanoušků, nazvané „Šafarčík – hrobař Baníku“. Taky byla stručně zhodnocena srpnová akce na Parlamentu.

Červencová schůze Výboru OS BB

V úterý 14. července se sešlo na Sokolce pět členů výboru na prázdninové výborové schůzi OS. Do našich řad byli přijati tři noví členové (vítejte a buďte brzo následováni dalšími) a následně byla podstatná část průběhu schůze věnována přípravě blížícího se koncertu našeho honorárního člena.

OS BB se přidává k bojkotu

Občanské sdružení Baník Baníku se vzrůstajícími obavami sleduje situaci kolem FC Baník Ostrava včetně kroků a prohlášení jeho čelních představitelů. Máme za to, že vážnost situace cítí a chápe už opravdu každý člověk – i ten, který události kolem klubu nesleduje nikterak detailně. Prohlášení, která zazněla z úst předsedy představenstva pana Šafarčíka v průběhu tiskové […]

Schůze výboru – 11.5.2015

Netradičně v pondělí se sešlo 6 členů výboru spolu se třemi dalšími členy na Sokolce. Byla dohodnuta spolupráce na rozloučení s Bazaly, a některé další detaily připravovaného srpnového koncertu na Parlamentu. Naopak byla zamítnuta účast OS BB na jedné navržené akci. V neposlední řadě byli přijati 2 noví členové, které tímto srdečně vítáme v našich řadách […]