SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů

Vážení členové Spolku,

v průběhu července 2018 obdržíte formou mailu text uvedený v pokračování tohoto článku. Žádáme vás, abyste si text důkladně přečetli a případně na něj reagovali (info@banikbaniku.cz). Mail bude rozesílán ověřenou metodou hromadně, ověřte zda ale náhodou neskončil ve spamu. Pokud mail neobdržíte, oznamte nám to. Děkujeme.

Tento text bude taktéž zveřejněn v sekci „Registrace a seznam členů“.

Těch z vás, kteří již podepsali a zaslali zpět formulář (souhlas) týkající se tohoto opatření, se tento článek a mail prakticky netýká a za váš vstřícný přístup vám děkujeme.

Noví členové podáním Přihlášky automaticky vyjadřují souhlas s touto formou zpracovávání osobních údajů.

Výbor Spolku

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Předmět:  SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů

 

ÚVOD:

Tento email (a všechny následující emaily z této adresy) dostáváte a budete dostávat jako člen zapsaného spolku Baník Baníku.

Jejich účelem je informování o činnosti Spolku. Pokud si nepřejete emaily z této adresy dostávat, sdělte to obratem (nejpozději do 60 dnů od odeslání tohoto mailu)  v odpovědi na tuto e-adresu info@banikbaniku.cz s jasně vyjádřeným odmítnutím. Toto odmítnutí korespondence nemá vliv na Vaše členství v Baník Baníku z.s.

OSOBNÍ ÚDAJE:
V prvé řadě děkujeme všem, kteří již podepsali Souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste formulář neobdrželi, sdělte nám to, prosím, na e-adresu Spolku (info@banikbaniku.cz).

Podle Čl. 9, odst. 2, písm. d) nařízení EU 2016/679 (GDPR) může náš Spolek zpracovávat osobní údaje vlastních členů (včetně honorárních) a to i bez výslovného souhlasu, pokud jde o činnosti dle zákona, podle Stanov nebo je to v oprávněném zájmu Spolku.

Baník Baníku z.s. se sídlem U Kapličky 63, 712 00 OSTRAVA – Muglinov, IČ 22749152 jako správce osobních údajů, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. GDPR.

Se svými dotazy, žádostmi nebo námitkami na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email info@banikbaniku.cz nebo písemně doporučeným dopisem na sídlo našeho Spolku:

Baník Baníku z.s. U Kapličky 63, 712 00 OSTRAVA – Muglinov.

Náš Spolek o vás zveřejňuje na svých webových stránkách www.banikbaniku.cz tyto údaje:
Členské číslo-Příjmení-Jméno-Celkový vklad-Počet hlasů člena-Město (bydliště)-Aktuální rok (ne/zaplaceno)
a dále pohyby (částky, včetně jmen) na transparentním účtu: 2500238911/2010 (FIO banka). Ve Stanovách jsou pak uvedeny rozšířené osobní údaje zakládajících členů. Jmenovitě jsou pak uvedeni členové Výboru a Revizní komise. U honorárních členů navíc zveřejňujeme jejich fotografii, krátký profil a jejich vyjádření.

Ostatní údaje, které jste vyplnili v přihlášce, slouží pouze pro vnitřní potřebu Spolku a nejsou veřejné.

Pokud nebudete na tento mail nijak reagovat, budeme to považovat za Váš výslovný souhlas se zpracováváním a zveřejňováním osobních údajů v smyslu textu výše uvedeného.

Noví členové (od 1.7.2018) podáním Přihlášky automaticky vyjadřují souhlas s touto formou zpracovávání osobních údajů. 

Máte však právo nás kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů (toto by však mohlo mít vliv na Vaše plnohodnotné členství), popřípadě vyjádřit nesouhlas s veřejnou prezentací Vašich údajů na našem webu (kromě údajů již uvedených ve Stanovách a na stránkách FIO banky).

Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také na příslušný dozorový úřad na Ochranu osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Výbor Baník Baníku zs                          30.6.2018

Můžete napsat kometář, nebo vložit odkaz na své stránky.

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.